INSTALATÉRSTVÍ Jan Pavlisko
Profesionální monitoring a čištění odpadů a kanalizací 

Máte problémy s kanalizací, odpadem, vodou a topením volejte
24 hodinovou havarijní službu


Jsme tu pro Vás v Pardubickém, Královehradeckém, Středočeském  kraji 

Počítadlo přístupů  
 
jan.pavlisko@seznam.cz
 
+420 736 209 919
 


Provádíme čištění a frézování kanalizací

Zbavíme vás problémů s ucpanou kanalizací rychle a spolehlivě. V rámci služby čištění kanalizace
disponujeme mobilní technikou. Poradíme si jak s drobnými závadami v domácnostech jako je čištění
odpadu
, tak s problémy ve veřejných budovách či institucích. Snažíme se nejen odstranit konkrétní
závady, ale provedeme revizi kanalizace (zjištění aktuálního stavu) a navrhneme případně trvalejší řešení.

Frézování kanalizace a potrubí

Pokud klasické čištění kanalizace nezajistí následný dostatečný průtok splašků zarostlým, většinou litinovým potrubím, je nutné toto potrubí vyfrézovat zařízením pro frézování potrubí kanalizace. Při frézování kanalizace je do potrubí spuštěna speciální frézovací hlavice, která je schopná odstranit letité nánosy, nárůsty, beton i prorůstající kořeny v kanalizačním potrubí. Při úspěšném vyfrézování kanalizace jsou přinosem úspory  ve smyslu absence nutnosti výkopů kanalizačního potrubí s mnohdy rozsáhlými stavebními pracemi v souvislosti s uvedením stavby do původního stavu. Kromě ekonomického přínosu zároveň nedochází k případnému poškození zeleně na pozemku nad kanalizací.

Monitorování odpadů, kanalizace a stok

Monitorování odpadů, kanalizací a stok slouží ke zjištění aktuálního stavu potrubních systémů. Kvalitní monitorovací zařízení dokáže poměrně snadno a rychle zjistit, kde a proč dochází k ucpávání potrubí, odhalí příčiny propadání terénu, zarůstání stupaček, příčiny vzniku zápachu v objektech, vyhledá skryté šachty, zaústění do hlavního řadu nebo do map nezakreslenou kanalizaci.

Trasování kanalizace

Pomocí detektoru a sondy jsme schopni lokalizovat přesnou trasu stávající kanalizace. Tento přístroj přesně určuje, kudy vede potrubí a lokalizuje poruchu. Součástí trasovacího zařízení je sonda, která umožňuje přesné identifikování problému. Sonda může být použita zároveň s kamerovým systémem a pokud se vyskytne jakýkoliv problém v kanalizaci, je možné toto místo okamžitě označit a následně opravit.

 
Copyright © 2016